Địa chỉ: 53N/6 ấp Bình Đáng, P. Bình Hòa TX Thuận An Bình Dương
Điện thoại: 0983782950
Hotline: 02743.782.950
 • LUU THỊ BIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0377153934
  • Email:
   mntttuoitho@gmail.com
 • LÊ THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0982.783.950
  • Email:
   mntttuoitho@gmail.com
 • LÊ THỊ ĐIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   034.595.7547
  • Email:
   lethidiep100582@gmail.com