Địa chỉ: 53N/6 ấp Bình Đáng, P. Bình Hòa TX Thuận An Bình Dương
Điện thoại: 0983782950
Hotline: 02743.782.950

CÔ TRÒ TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA (2018-2019)