Địa chỉ: 53N/6 ấp Bình Đáng, P. Bình Hòa TX Thuận An Bình Dương
Điện thoại: 0983782950
Hotline: 02743.782.950

NGÀY HỘI TRI ÂN CỦA CÁC BÉ KHỐI LÁ