Địa chỉ: 53N/6 ấp Bình Đáng, P. Bình Hòa TX Thuận An Bình Dương
Điện thoại: 0983782950
Hotline: 02743.782.950
 28/12/17  Tổ chức cán bộ  2128
 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập.         Gửi các đơn vị file văn bản   rà soát công chức, viên chức có nhu cầu tham gia các khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và biểu mẫu để các đơn vị thực hiện trước cho kịp thời gian. Văn bản chính thức sẽ gửi trường sau.
 25/12/17  Tin tức từ Phòng  1387
Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các đơn vị,  nhiều đơn vị báo cáo chưa chính xác số liệu theo yêu cầu của biều mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm bảng tổng hợp kiểm tra số liệu)......
 19/12/17  Phòng GD&ĐT  1230
1. V/v nộp Báo cáo sơ kết học kì I bậc Mầm non2. V/v Báo cáo thời gian bổ nhiệm lai Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng3. V/v nhận tài liệu Chương trình Giáo dục mầm non4. V/v nhận Giấy chứng nhận "Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2016-2017"